வெளிநாடுகளுக்கு செல்லுங்கள், சட்டப்பூர்வமாக செல்லுங்கள், சந்தோஷமாகயிருங்கள்’


கொஞ்சம் பழசுதான், ஆனால் பயனுள்ளதென்று நினைக்கிறேன்: ____________________________________________________ பெரிய படிப்பு படித்து 'ஒயிட் காலர் ஜாப்' எனப்படும் நல்ல வேலைக்குச் செல்வோர் ஓரளவு எச்சரிக்கையாகவே உள்ளார்கள். முஸ்லீம் சமுதாயத்தைப் பொறுத்தவரை இத்தகைய பணிகளை விட உடல் உழைப்பு… Read more "வெளிநாடுகளுக்கு செல்லுங்கள், சட்டப்பூர்வமாக செல்லுங்கள், சந்தோஷமாகயிருங்கள்’"

Advertisements